МЭРГЭЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР СОНГОЛТ

Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг гэж юу вэ?

МУИС-д хэрэгжиж буй бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрүүдтэй танилцах, өөрийн мэргэжлийн чиг баримжааг тодорхойлох, хариуцсан мэргэжилтэн, тэнхимүүдээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авдаг, улирал тутам зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа юм. Хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг нь мэргэжлийн хөтөлбөр сонголтоо зөв хийхэд туслах болно.

Хугацаа:

Өдөрлөг 1:  2020 оны 11 дүгээр сарын 2- 11 дүгээр сарын 6

Өдөрлөг 2:  2021 оны 3 дугаар сарын 30- 4 дүгээр сарын 03