Маркетинг хөтөлбөрийн мэдээлэл

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Зах зээлийн шаардлагад нийцсэн маркетинг, рекламны өндөр мэргэжилтэн бэлтгэж маркетинг, зах зээлийн суурь судалгаагаар тэргүүлэгч болох.

Хөтөлбөрийн давуу тал, онцлог

Төгсөгчдөд олгох мэдлэг, чадвар, дадал

 • Маркетингийн үйл ажиллагааг оновчтой удирдаж зохион байгуулах
 • Зах зээлийн эрэлт, борлуулалтыг урьдчилан таамаглах
 • Маркетингийн судалгааны арга зүйд суралцаж бие даан судалгаа хийх чадвар эзэмших
 • Маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төлөвлөх, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх
 • Зах зээлийг хэсэгчилж, зорилтот зах зээлийг сонгох, хоногшуулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх
 • Реклам сурталчилгааны төлөвлөлт, бодлого, хөтөлбөр, стратегийг боловсруулах
 • Компьютер, график дизайны програмууд дээр ажиллаж бүтээл хийж сурах
 • Байгууллагын рекламны иж бүрдлийн дизайныг зохион бүтээж боловсруулан зах зээлд таниулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулах
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлт хийж шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, үнэ тогтоох, идэвхжүүлэлт, борлуулалтын асуудлыг хариуцан ажиллаж бүтээлч санаачилгыг хөгжүүлнэ.

Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл

 • Төр бизнесийн болон олон улсын бүх түвшний байгууллагын CEO
 • Гүйцэтгэх захирал, удирдах албан тушаалтан
 • Маркетинг, борлуулалт, бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэлт
 • Зах зээлийн судалгаа, стратеги бодлого төлөвлөлтийн менежер
 • Харилцагчийн үйлчилгээ хариуцсан менежер, брэнд менежер, олон нийттэй харилцах менежер, судлаач
 • Их дээд сургуулийн багш, төслийн удирдагч гэх мэт чиглэлээр ажиллах боломжтой

Түүнчлэн маркетинг нь гарааны бизнесийг зах зээлд амжилттай удирдан хэрэгжүүлэхэд түлхүүр хүчин зүйл болно.

Нэмэлт мэдээлэл

Маркетинг худалдааны тэнхим хөтөлбөрүүд