Сүлжээний технологи хөтөлбөрийн мэдээлэл

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Холбооны технологи ньхолбоо, мэдээллийн технологийн нэгэн томоохон салбар болон эрчимтэй хөгжиж, орчин үеийн мультимедиа мэдээллийг теле, радио болон сансрын холбоо ашиглан дамжуулах, үүрэн холбооны технологи, интернет сүлжээний суурьт технологи зэргийг хослуулан суралцсан чадварлаг инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой.

Хөтөлбөрийн давуу тал, онцлог

Холбооны технологийн инженер ийн салбар нь холбоо, мэдээллийн технологийн нэгэн томоохон салбар болон эрчимтэй хөгжиж, орчин үеийн мультимедиа мэдээллийг теле, радио болон сансрын холбоо ашиглан дамжуулах, үүрэн холбооны технологи, интернет сүлжээний суурьт технологи зэргийг хослуулан суралцсан чадварлаг инженер болох ба нийгэмд эрэлттэй байгаа мэргэжил юм.

Төгсөгчдөд олгох мэдлэг, чадвар, дадал

Тус хөтөлбөрт суралцсанаар: 

 • Теле холбооны сүлжээ, холбооны системийн дизайн 
 • Хөдөлгөөнт болон үүрэн холбооны системийн эзэмших 
 • Утастай болон утасгүй холбооны системийн тухай мэдлэгийг эзэмших 
 • Холбооны аналог болон тоон электрон төхөөрөмж ашиглах, зохиомжлох 
 • Мультмедиа дохио боловсруулах, кодлох зэрэг мэдлэг ур чадварыг эзэмшинэ.

Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл

 • Үндсэн сүлжээний инженер
 • Сүлжээ хяналтын инженер
 • Суурилуулалтын инженер
 • Электроникийн инженер
 • Байгууллага болон компаниудад холбооны инженер
 • Rouming инженер
 • Радио инженер гэх мэт олон салбарт ажиллах боломжтой бөгөөд
 • Хил хамгаалах газар
 • Мэдээлэл холбоо сүлжээний газар
 • Цахилгаан холбоо төрийн өмчит компани
 • Телевизүүд
 • Уул уурхайн компаниуд
 • IT zone
 • Японы Тошиба корпораци
 • Их дээд сургууль
 • Банк болон үүрэн холбооны компаниудад ажиллах боломжтой

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим хөтөлбөрүүд