"Шинэ зуунтай хөл нийлүүлэн алхах шилдэг боловсон хүчинг бид бэлтгэнэ."

Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/ хөтөлбөрийн мэдээлэл

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Орон судлал, орчуулгын онол, арга зүйг эзэмшсэн, хэл- түүх- соёл судлалын хүрээнд хөрвөх чадвартай, боловсон хүчинд тавих нийтлэг шаардлага хангасан солонгос хэлийг эзэмшсэн, солонгос судлалын мэргэжилтэн бэлтгэх

Хөтөлбөрийн давуу тал, онцлог

 • Оюутан солилцооны хөтөлбөр, тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

 • Хөтөлбөрөөр суралцаж төгссөний дараа нийгэм, хүмүүнлэгийн олон салбарт ахисан түвшинд суралцах, хөврөн ажиллах боломжтой. 

 • Сургалтын материал хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ хангамж сайн.

 • Багшлах боловсон хүчний бэлтгэл сайн. 

 •  Хичээлээс гадуурх арга хэмжээнд оролцож, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой. 

 • Монгол дахь БНСУ-ын ЭСЯ, Солонгос сан, KOICA болон дотоод гадаадын их дээд сургууль, нийгэмлэгтэй харилцаа хамтын ажиллагаа сайн. 

Төгсөгчдөд олгох мэдлэг, чадвар, дадал

 • Солонгос судлалын онолын мэдлэг
 • Солонгос хэл, хэл шинжлэлийн мэргэжлийн мэдлэг
 • Солонгосын түүх, нийгэм улс төр, эдийн засаг, соёл урлаг, угсаатны зүйн мэдлэг
 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, ерөнхий боловсролын бүх шатны сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад судлаач, багш, хэл бичгийн болон орчуулгын чиглэлээр ажиллах дадлага туршлага мэдлэг
 • Шинжлэх ухаан, боловсрол, аялал жуулчлал, бизнесийн салбарт ажиллах чадвар
 • Онолын мэдлэгээ практиктай зөв хослуулах чадвар
 • Мэдээлэл, технологийн ололтыг судалгаа, сургалт ажлын хэрэгцээнд хэрэглэх чадвар
 • Солонгос орон судлалтай холбоотой мэргэжлээр ажиллах, ахисан түвшинд суралцах чадвар

Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл

 • Төрийн яамд, засаг захиргааны байгууллага болон салбарын удирдах газрууд
 • Эдийн засаг, үйлдвэрлэл, худалдаа, зам тээвэр, аялал жуулчлал, анагаахын салбарын төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн компаниуд
 • Элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагууд
 • Гадаад харилцаа, олон улс судлал, улс төр, эдийн засгийн бодлого боловсруулдаг байгууллагууд
 • Боловсролын бүх шатны байгууллагууд
 • Төрийн бус олон нийтийн байгууллага, сангууд
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд
 • Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

Нэмэлт мэдээлэл

Тэтгэлэг:

 • Сөүлийн үндэсний их сургуулийн хэлний бэлтгэлд жилд нэг оюутан тодорхойлдог.

 • Данкүүкийн их сургуулийн солилцооны хөтөлбөрт хүсэлт гаргасан оюутныг тодорхойлдог. 

 • БНСУ-ын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хүсэлт гаргасан оюутныг тодорхойлдог.

 • Монгол дахь БНСУ-ын Солонгос сан, KOICA-н хэлний сургалтанд оюутан хүсэлт гаргавал тодорхойлдог. 

 • БНСУ-ын Солонгос сангийн ахисан түвшиний тэтгэлэгт хөтөлбөрт жилд 3 магистрант, 2 докторант оюутан тодорхойлдог.

 • Кан Сонвон хувь хүний тэтгэлэгт жилд 8-9 оюутан тодорхойлдог.

Шинжлэх ухааны сургууль - Хүмүүнлэгийн ухааны салбар хөтөлбөрүүд