МУИС-ийн бакалаврын нийт хөтөлбөр

Археологи

Археологи

Түүхийн аливаа тулгар сурвалжийн зүйлийг эд өлгийн ба бичиг судрын гэж ялган үздэг билээ.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Хятад/

Хэл шинжлэл /Хятад/

"Хятад хэл шинжлэл" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Электроник

Электроник

Электроникийн бакалаврын боловсролын агуулга нь шинжлэх ухааны зарчмуудыг судалсан, нарийн комплекс системийг зохион бүтээх, дүн шинжилгээ хийх онол ба дадлагын тулгуур мэдлэгтэй, харилцааны соёлтой мэргэжилтэн гаргахад чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Физик

Физик

Физикийн тэнхим нь Физик мэргэжлээр үндсэн мэргэжилтнээ бэлтгэх бөгөөд Онолын физик, Хатуу биеийн физик, Спектр судлал, Цөмийн физик, Материалын физик, Физик электроник, Биофизик зэрэг чиглэлүүдээр мэргэшил олгоно.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажил

Тус хөтөлбөр нь нийгмийн өөрчлөлтийг дэмжиж, бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслах, хvмvvсийн сайн сайхан байдал, тэгш эрх, эрх чөлөө, боломжийг өргөжvvлэх, чадваржуулахад чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Хүрээлэн буй орчны инженер

Хүрээлэн буй орчны инженер

Тус хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь хүрээлэн буй орчны бохирдлын голлох хэлбэрүүд болох агаар, ус, хөрсний бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, бохирдлын эх үүсвэрүүдийг бууруулах, бохирдуулагчдыг эх үүсвэр дээр нь боловсруулах, хүрээлэн буй орчинд нэгэнт бий болсон бохирдлыг цэвэршүүлэх зэргээр хүн ам, био-организмыг хүрээлэн буй орчны бохирдлын сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс хамгаалах инженерчлэлийн шийдлүүд, тэдгээрийн онол, аргазүй, тооцоо, дизайны мэдлэг олгох, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн шинэ технологи хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, систем, үйлдвэр байгуулахад шаардлагатай тооцоолол, дизайны арга барил, судалгааны арга аргазүйг эзэмшүүлэхэд оршино.

Цааш унших

Хэрэглээний хими

Хэрэглээний хими

Үйлдвэр аж ахуй, технологийн салбарт онолын болон практикийн мэдлэг сайтай, чадварлаг, улс орны хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулах мэргэжилтэн бэлдэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Турк/

Гадаад хэлний орчуулга /Турк/

Гадаад хэлний орчуулга (Турк) хөтөлбөр нь орчин цагийн түрк хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа гадаад хэлний орчуулагч, Түрэг судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/

Энэхүү хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Солонгос болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын франц хэл, франц судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Эрх зүй

Эрх зүй

Суралцагсдад дэлхийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, эдийн засаг нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, хөрвөх чадвартай, эрх зүйн онолын өргөн мэдлэг, хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй, хандлага, мэргэжлийн өндөр ур чадварыг эзэмшүүлэхэд оршино .

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Япон/

Гадаад хэлний орчуулга /Япон/

"Япон хэл, орчуулга" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь химийн шинжлэх ухаанд суурилсан ерөнхий боловсролын сургуулийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухаан, химийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсрол олгох сургалтын агуулга арга зүй үнэлгээ сургалтын орчинг баталгаажуулж хэрэгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Цааш унших

Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлал, зочид буудал, рестораны бизнесийн манлайлагчийг бэлтгэх, салбарын суурь судалгаа болон практик менежментийн тэргүүлэгч төрүүлэх .

Цааш унших

Хүрээлэн буй орчин судлал

Хүрээлэн буй орчин судлал

Хүрээлэн буй орчин судлал мэргэжлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа МУИС-д өмнө байсан Хүрээлэн буй орчны экологи, Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ, Хөрс судлал зэрэг хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн 1 хөтөлбөр болгож боловсрууллаа.

Цааш унших

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл хөтөлбөрийн гол зорилго нь хими, физик, биологийн шинжлэх ухаануудын цогц ухаан болох нанотехнологийн суурь судалгаа болон ахисан түвшний судалгаануудыг судлан хэрэглээний, үйлдвэрлэлийн салбарт мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Геофизик

Геофизик

Геологи, геофизикийн тэнхимд “Геофизик” мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэх бөгөөд Геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик, Инженер геофизик, Астрономи зэрэг чиглэлүүдээр сонгон суралцах боломжтой.

Цааш унших

Газар зүй

Газар зүй

• ШУ-ны нэгээхэн салбар нэгж болдогийн хувьд боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил юм.

Цааш унших

Биохими

Биохими

Монгол Улсын засгийн газраас тавигдаж байгаа хэд хэдэн хөтөлбөрийг шийдэх боловсон хүчнийг бэлтгэхэд төгсгөж байгаа биохимичдийн биологи, химийн суурь мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, нөгөө талдаа бусад байгалийн ухааны мэдлэгийг өргөсгөх орчин үеийн шаардлага тавигдаж байгаатай холбоотой энэхүү хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсрууллаа.

Цааш унших

Геологи

Геологи

Монгол улсад шинжлэх ухааны өв тэгш суурь, онолын бат мэдлэг, мэргэшлийн дадлага сургууль, орчин үеийн судалгааны арга барил эзэмшиж Геологийн бакалаврын бүрэн хөтөлбөрийг судалж төгссөн, дотоод гадаадын шинжлэх ухааны мэргэжлийн байгууллага, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажиллах өргөн боломжтой үндэсний мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргана.

Цааш унших

Програм хангамж

Програм хангамж

Програм хангамжийн инженерчлэл бол найдвартай бөгөөд үр дүнтэй ажилладаг, хөгжүүлэх болон арчлахад зардал багатай, хэрэглэгчийн тодорхойлсон бүх шаардлагыг хангасан програм хангамжийн системийг хөгжүүлэх,өргөтгөн сайжруулах салбар юм.

Цааш унших

Цаг уур

Цаг уур

1962 оноос одоог хүртэл 50 гаруй жил МУИС нь цаг уурч мэргэжилтэн бэлтгэсээр ирсэн.

Цааш унших

Мэдээллийн технологи

Мэдээллийн технологи

Өнөөдөр бүх байгууллага мэдээллийн технологийн хараат болсон байна.

Цааш унших

Математик

Математик

Хол явахад газар зүйн мэдлэг, хүнтэй танилцахад уран зохиолын мэдрэмж хэрэг болдог бол дэлхий ертөнцийг ойлгоход, түүнийг танин мэдэхэд математик боловсрол ач тустай байдаг.

Цааш унших

Хэрэглээний математик

Хэрэглээний математик

1994 оноос одоог хүртэл МУИС-д хэрэглээний математикч мэргэжилтэн бэлтгэсээр ирлээ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Япон/

Гадаад хэл, орон судлал /Япон/

"Олон улс, орон судлал /Япон/" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Сэтгүүл зүй

Сэтгүүл зүй

Монгол улсад сэтгүүлзүй болон сэтгүүлзүйн судлал шүүмжлэлийг хөгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тэргүүлэх төв байж, олон нийтийн мэдээллийн аль ч хэрэгсэл салбарт ажиллах мэдлэг дадал чадвартай, хөрвөх чадвар бүхий хүний нөөц бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

Цааш унших

Антропологи

Антропологи

Антропологийн хөтөлбөр хамгийн ерөнхий утгаараа биологийн болон нийгмийн гэсэн хоёр үндсэн дэд салбартай бөгөөд хүмүний байгаль болон соёлын мөн чанарыг аль алиныг нь бүр эрт үеэс нь орчин цагийн асуудлыг хүртэл хамруулан авч судалдаг өвөрмөц шинжлэх ухааны салбар юм.

Цааш унших

Химийн инженерчлэл

Химийн инженерчлэл

Математик болон бусад шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, үйлдвэрийн процессын онолын үндэс тооцооллыг эзэмшсэнээр процессыг удирдах, үнэлэх чадвар эзэмшсэн, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн дизайн хийх, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, эрсдэлийн менежмент хийх чадвар бүхий химийн инженер мэргэжилтэн бэлтгэхэд энэхүү сургалтын хөтөлбөр чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Герман/

Хэл шинжлэл /Герман/

Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн Европын олон хэлний хөтөлбөрийн (Common European Framework for Languages: Teaching, Learning, Assessment) /http://www.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Монгол/

Хэл шинжлэл /Монгол/

“Монгол хэл шинжлэл” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцоог түвшин бүрт нь түүхэн хөгжил хувьсалд нь төрөл ба төрөл бус хэлний харилцаа холбоонд нь авч үзсэн үндсэн мэдлэгийг эзэмшихийн зэрэгцээ монгол хэл, бичгийн тодорхой үзэгдэл баримтыг судлан шинжлэх, түүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргах зэргээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга, аргазүйг зохих ёсоор эзэмшин хэрэглэж чаддаг судлаач мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн болон техникийн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд өргөн ашиглагддаг хамгийн сүүлийн үеийн эрчимтэй хөгжиж байгаа салбарын нэг нь зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн систем, оронзайн мэдээллийн салбар билээ.

Цааш унших

Философи

Философи

МУИС-ийн “Философи” хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь философийн чиглэлийн эрдэм шинжилгээ, сургалтын нэгдлийг хангаж, мэдлэгт суурилсан нийгэмд өрсөлдөх чадвартай “философич” мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/

"Хятад хэлний орчуулга" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Багш, монгол хэл-уран зохиолын багш

Багш, монгол хэл-уран зохиолын багш

“Багш, монгол хэл, уран зохиол” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцооны тухай хэлшинжлэлийн үндсэн мэдлэг, монгол ардын аман зохиол, монгол болон өрнө, дорнын уранзохиолын тулгуур эх сурвалжуудыг задлан шинжилж, утга санааг нь тайлбарладаг, монголоор зөв сайхан найруулан бичих чадварыг эзэмшихийн зэрэгцээ, төрөлх хэл, уранзохиолын хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуульд заах арга, дадлыг эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Био-инженерчлэл

Био-инженерчлэл

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ гэдэг нь ямар нэгэн  үр дүнг гарган авахын тулд аливаа зүйлийг зохион байгуулах тасралтгүй бүтээлч арга ажиллагаа юм.

Цааш унших

Сүлжээний технологи

Сүлжээний технологи

Сүлжээний технологи нь холбоо, мэдээллийн технологийн нэгэн томоохон салбар болон эрчимтэй хөгжиж, орчин үеийн мультимедиа мэдээллийг теле, радио болон сансрын холбоо ашиглан дамжуулах, үүрэн холбооны технологи, интернет сүлжээний суурьт технологи зэргийг хослуулан суралцсан чадварлаг инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Уур амьсгал судлал

Уур амьсгал судлал

Уур амьсгал хөтөлбөр нь дэлхийн уур амьсгалын систем, түүний дотор болж буй биологи, биохими, физик, хөрс судалалын хууль, онолыг өргөнөөр хэрэглэн амьдрах орчинг судалж, хянаж байдаг шинжлэх ухаан, үйлдвэр-үйлчилгээг хосолсон үйл ажиллагааг судалж эзэмшүүлнэ .

Цааш унших

Компьютерийн сүлжээ

Компьютерийн сүлжээ

Компьютерийн сүлжээ хөтөлбөр нь компьютерийн сүлжээний техник, тоног төхөөрөмж болон сүлжээний сервер, програм хангамжийг эзэмшсэн, компьютерийн сүлжээг найруулан зохион байгуулах, сүлжээний удирдлага, хамгаалалтыг өндөр түвшинд эзэмших чадварлаг инженер бэлтгэхэд оршино .

Цааш унших

Түүх

Түүх

Түүх бол хүний өнгөрсөн, эдүгээ, ирээдүйн хэлхээ холбоо юм.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Биологи)

Биологийн системд явагддаг биологийн хууль, зарчмын онол, туршлагын аргуудтай танилцаж цаашид тэдгээрийг ашиглан бие даан сургалт, судалгаа явуулах ерөнхий арга барил, чадвартай болсон байх, ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдад лабораторийн болон дадлагын хичээлийн сургалт, судалгаа явуулах зэрэг чадварыг эзэмшинэ.

Цааш унших

Статистик

Статистик

Статистикч нь дээд боловсролтой мэргэжилтний эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, магадлалын онол, математик статистик, стохастик процессийн талаарх суурь мэдлэг, статистикийн орчин үеийн арга алгоритм, програм хангамжийг хэрэглэн байгаль, нийгэм, эдийн засаг, техникийн асуудлуудыг судлах, шинжлэх,  дүгнэлт гаргах чадвартай мэргэжилтэн болно.

Цааш унших

Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүчний инженерчлэлийн сургалт нь хэрэглээний физик, энерги эрчим хүчний технологи, автомат удирдлагын систем, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн хэмжилт үнэлгээ, нарны фотоцахилгаан үүсгүүрийн технологи, нарны дулаан технологи, салхины эрчим хүчнийн технологи, усан цахилгаан станц, газрын гүний дулааны технологи, био-эрчим хүчний технологийн инженер зүйн мэдлэг эзэмшиж түүнийгээ шинжлэх ухаан боловсрол, үйлдвэрлэл, эрчим хүч, үйлчилгээний салбарт ашиглах мэдлэг, чадвар, дадалтай боловсон хүчин бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Экологи

Экологи

Экологи бол организмын тархац, элбэгшлийн зүй тогтлыг судалдаг биологийн шинжлэх ухааны салбар юм.

Цааш унших

Банк

Банк

Банк хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт нь Монгол улсад шинээр үүсэн хөгжиж орчин үеийн нийгэм, эдийн засаг, хотжилт нутагшил, суурьшилтын тогтолцоонд нийцсэн хот ба бүс нутгийн бодлогыг улам ихээр шаардаж байна.

Цааш унших

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэргийн боловсролын агуулга нь төгсөгчдөд төрийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд, санхүү, татвар, хяналт, даатгалын төв орон нутгийн албад, сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллагад санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, сургалт, судалгааны чиглэлээр ажиллахад шаардлагатай мэдлэг,ур чадвар, чадамж эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Төрийн удирдлага

Төрийн удирдлага

Төрийн удирдлагаар олон улсын түвшний шаардлагыг хангасан бакалаврын түвшний боловсрол олгоно.

Цааш унших

Олон улсын харилцаа

Олон улсын харилцаа

Монгол улсад гадаад бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, олон улсын харилцааны үйл явцад дүн шинжилгээ, үнэлэлт, дүгнэлт өгч чадахуйц мэдлэг чадвартай, олон улсын улс төр, эдийн засаг, эрх зүйн харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй гадаад албаны мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Биологи

Биологи

Биологи ба холбогдох шинжлэх ухаан, технологийн салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, улс орын хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадах бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Хүн төрөлхтний түүх, соёл, нийгэм, иргэншлийг танин мэдэж, даяарчлагдаж байгаа эрин үед хөл нийлүүлэн амьдрах чадвартай иргэн бэлтгэх нь дэлхийн улс орон бүрийн боловсролын тогтолцооны нэгэн чухал үндэс суурь болжээ.

Цааш унших

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал нь орон зай, цаг хугацааны хувьд байгаль, нийгэм, соёл, эдийн засгийн юмс үзэгдэлтэй хэрхэн уялдаж буй шинжлэх ухаанч мэдлэгийг эзэмших, практикт нэвтрүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Социологи

Социологи

Тус хөтөлбөр нь орчин үеийн нийгмийн зангилаа асуудлуудад Социологийн онолын үүднээс харьцуулсан анализ хийж, нийгмийн Бодит байдлыг хийсвэрээр, урьдач таавраар биш, социологийн судалгааны сайтар боловсруулагдсан арга зүй, аргачлалын дагуу судалж, баримт сэлт хийгээд шүүмжлэлт сэтгэлгээнд тулгуурлан тайлбарлах мэдлэг, чадвар, дадал зуршил бүхий судлаач мэргэжилтэн бэлтгэх эрхэм зорилготой.

Цааш унших

Эдийн засаг

Эдийн засаг

Монгол улсын их сургууль нь 1954 оноос “Улс төр эдийн засгийн ухаан” нэрээр, 1993-1994 оны хичээлийн жилээс “Эдийн засаг” хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Араб/

Гадаад хэлний орчуулга /Араб/

Гадаад хэлний орчуулагч (Араб) хөтөлбөр нь орчин цагийн Араб хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, нэн ялангуяа Араб хэлний орчуулагч мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Шашин судлал

Шашин судлал

Анх 1994 онд МУИС-ийн Философийн тэнхмийн дэргэд, дараа нь 1999 онд Шашин судлалын тэнхим байгуулагдсан цагаас хойш “Шашин судлал”-ын мэргэжилтэн бэлтгэх үйл ажиллагааг өмнөх үеийн ахмад эрдэмтдийн болон өнөөгийн Монголын хэмжээнд энэ чиглэлийн сургалт, судалгааг тэргүүлж байгаа багш судлаачдын бүтээл туурвил, туршлага мэдлэгт тулгуурлан хэрэгжүүлж, жил ирэх тутам сургалтын төлөвлөгөө, судалгааны агуулгаа чанаржуулан сайжруулж ирлээ.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Орос/

Хэл шинжлэл /Орос/

3. Хөтөлбөрийн тодорхойлолт (Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан байдал): “Гадаад хэл шинжлэл, орос хэл шинжлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн зорилгыг бид дараах байдлаар тодорхойлж байна.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын Итали хэл, итали судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Санхүү

Санхүү

Санхүү хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Биотехнологи

Биотехнологи

МУИС-н Биологийн тэнхим нь Биотехнологийн бакалаврын сургалтыг хариуцан явуулах бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь биотехнологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр аж, ахуйн газар, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургуулиудад ажиллах мэргэжилтэн бэлтгэх зорилоготой.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Испани хэл, орон судлалын хөтөлбөр нь МУИС-ийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж, олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилгын хүрээнд Монгол улсын Испани хэл, испани судлалын салбарын уламжлалд суурилсан, улсын хэмжээний испани судлалын сургалт, судалгааны төв байж, орчин үеийн чиг хандлага, шаардлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, хөрвөх ур чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн, цаашид мэдлэг чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх чадвартай  мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Материал судлал

Материал судлал

Хими, физик, математикийн шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, материалуудыг гаргах арга барил, материалуудын түүхий эдийн шинжилгээ хийх, тэдгээрийн сонголт хийх, материалын шинж чанарыг дээшлүүлэх боломжийг тогтоох чадвар бүхий химийн материал судлалын инженер мэргэжилтэн бэлтгэхэд энэхүү сургалтын хөтөлбөр чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Хими

Хими

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын жишгээр химич мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагуудыг боловсруулан баталгаажуулсан энэхүү хөтөлбөр нь улс орныхоо хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулах химийн шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгтэй химич мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Компьютерийн ухаан

Компьютерийн ухаан

Компьютерийн ухаан нь онолын болоод алгоритмын үндсээс эхлэн робот, компьютер вижн, ухаалаг систем, биоинформатик гэх мэт бусад сонирхолтой салбаруудын хамгийн сүүлийн үеийн хөгжүүлэлтийг хамардаг.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

  Англи хэл, орчуулга хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал чиглэлийн бакалаврын боловсролын агуулга, түүний үнэлгээ, сургалтын хугацаа, сургалтын орчинд тавин үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангаж сургалт нийгэм, хүмүүнлэгийн болон салбарт шинэ мэдлэг бүтээж түгээн дэлгэрүүлэх, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий үндэсний хөгжлийн үзэл баримтлалыг харгалзах нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

Цааш унших

Мэдээллийн систем

Мэдээллийн систем

Өнөөдөр нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбар, байгууллагын бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны найдвартай байдлыг хангах, түүний үр ашигтай байдлыг дээшлүүлэхэд мэдээллийн төрөл бүрийн системүүдийг ашиглаж байна.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Араб/

Гадаад хэл, орон судлал /Араб/

 Олон улс, орон судлал (Араб) хөтөлбөр нь орчин цагийн Араб хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа Араб судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Худалдаа

Худалдаа

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан, зах зээлийн эрэлт шаардлагад нийцсэн, гадаад,дотоод худалдаа, гаалийн үйл ажиллагааны удирдлагын өндөр мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/

Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/

Олон улс, бүс нутгийн шинжтэй үйл явдал, асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй задлан шинжлэх, нийгэм соёл, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны аргуудыг мэргэжлийн болон нийгмийн янз бүрийн хэлбэрийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг байх.

Цааш унших

Цөмийн инженерчлэл

Цөмийн инженерчлэл

Цөмийн инженерчлэлийн сургалт нь хэрэглээний цөмийн физик, нейтроны болон реакторын физик, цөмийн реакторын онол, цөмийн түлшний цикл, радиохими, уран баяжуулах технологи, эрчим хүчний реакторын технологи, цацрагийн экологи, эмнэлэгийн цөмийн технологи зэрэг цөмийн инженер зүйн мэдлэг эзэмшиж түүнийгээ шинжлэх ухаан боловсрол, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, геологи хайгуул, байгаль орчны хяналт, анагаах ухаан, эрүүл ахуй зэрэг төрөл бүрийн салбарт ашиглах мэдлэг чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Япон/

Хэл шинжлэл /Япон/

"Япон хэлшинжлэл" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Турк/

Гадаад хэл, орон судлал /Турк/

Олон улс, орон судлал (Турк) хөтөлбөр нь орчин цагийн түрк хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа Түрэг судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Даатгал

Даатгал

Суралцагсдад санхүүгийн болон даатгалын талаарх үндсэн мэдлэг олгож, даатгалын компаниуд болон нийгмийн даатгалын байгууллагууд, санхүүгийн байгууллагуудад даатгалын болон санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах, гүйцэтгэх, хяналт тавих чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино .

Цааш унших

Багш, математикийн боловсрол

Багш, математикийн боловсрол

Мэдээлэл, түүний технологийг оновчтой ашиглан суралцагчдад мэдэх, бүтээх, бие даах, нийгэмшин амьдрах арга ухааныг математик боловсролын цогц чадамжтай хослуулж багшлах, судлах чадамжтай багш, судлаачдыг нийгэмд бэлтгэж өгөх замаар иргэдийн чанартай боловсрол эзэмшиж сайхан амьдрах хэрэгцээг, мөн бодит чадвартай, бүтээлч, хөгжих чадвартай ёс суртахууны эрхэм дээд төлөвшил бүхий иргэдтэй байх нийгмийн захиалгыг хангах .

Цааш унших

Ус судлал

Ус судлал

МУИС-д 1993 онд ус судлалын анги нээгдэж өнөөг хүрхэд 170 орчим гадаргын ус судлалын инженер мөн тус шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй олон арван боловсон хүчинг бэлтгэн гаргаад байна.

Цааш унших

Ойн аж ахуй

Ойн аж ахуй

Ойн аж ахуй хөтөлбөрийн зорилго нь: Мэргэжилтнийг эзэмших мэргэшлийн онцлогоос хамааран Ойн аж ахуй, Мод бэлтгэлийн аж ахуй, Хот цэцэрлэгжүүлэх салбарт үйлдвэрлэл-технологи, удирдлага зохион байгуулалт, төсөл эрдэм шинжилгээний ажилд зориулан бэлтгэнэ.

Цааш унших

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Англи хэл, багш хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Менежмент

Менежмент

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн хөтөлбөр нь 1959 оноос Эдийн засгийн дээд сургуульд "Төлөвлөлт статистикийн тэнхим" нэртэйгээр байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өнөөг хүртэл тогтвортой менежментийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэсээр ирсэн.

Цааш унших

Улс төр судлал

Улс төр судлал

“Улс төр судлал” мэргэжил эзэмшүүлэх хөтөлбөр нь төгсөгчдийг мэргэжлийн дагуу магистрантурт суралцах, суурь болон тухайлсан бэлтгэл бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагааны бэлтгэлтэй байж, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажилтан хийгээд төр болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээлэл, нам, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагад референт, зөвлөх, менежер зэргээр ажиллах, нийгмийн амьдралд улс төрийн ухааны мэдлэгийг хэрэглэх, тайлбарлах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Утга зохиол судлал

Утга зохиол судлал

Хүн төрөлхтөн бүх талаар хурдацтай даяаршиж буй энэ цаг үед нийцэж зохицсон хөтөлбөрөөр орчин үеийн дэлхийн болон үндэсний уран зохиолын хөгжил, онол, түүх шүүмжлэлийн асуудлуудыг цогцоор судлах, уран зохиолын үнэт зүйлсээр дамжуулан нийгэм, иргэний боловсролд нөлөөлөх, үнэт зүйлсийн судалгааны онол арга зүйг дэлхийн жишигт нийцүүлж арга зүй, ур чадвар эзэмшсэн шинэ үеийн мэргэжилтэн бэлтгэх, үндэсний хэлбичиг, соёл, уран зохиолын харилцан хамаарал, орчин цагийн мэдлэгийн эрэлт хэрэгцээ, даяаршлын нөхцөлд нийцсэн, үндэсний өвөрмөц онцлогоо хадгалан тээгч эл мэргэжлийн хөтөлбөрийг МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдуулж хийв.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь физикийн шинжлэх ухаанд суурилсан ЕБС-ийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухааны /физик/-ийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, хэрэгжүүлж, хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөцийн менежмент

Биологийн нөөц судлалын чиглэлээр онолын болон практик суурь мэдлэг эзэмшсэн бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил болохын хувьд газарзүй нь байгаль нийгмийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтол, хувирал өөрчлөлтийг судалж байршлын онцлогт орон зай цаг хугацааны хувьд дүгнэлт хийдэг юм.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/

Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/

"Олон улс, орон судлал (Хятад)" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн билээ.

Цааш унших

Маркетинг

Маркетинг

Маркетингийн салбартаа даяарших мэдлэг чадвартай судлаач, манлайлагчийг бэлтгэнэ.

Цааш унших

Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/

Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/

“Монгол хэл, уран зохиол /судлаач/” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцоо болон уран зохиолын онол, түүхийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшихийн зэрэгцээ хэл болон уран зохиолын ямар нэг тодорхой үзэгдэл баримтыг судлан шинжлэх, түүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргах зэргээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга, аргазүйг зохих ёсоор эзэмшин хэрэглэж чаддаг судлаач- мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжилтэн нь газрыг үр ашигтай эзэмших, ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх, сайжруулах, дэвшилтэт арга ухаанаас суралцан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг улс, орон нутгийн хэтийн төлөв чиглэл, газар ашиглалтын зориулалттай уялдуулан зохион байгуулах, газрын эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх, түүнд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах онол аргазүйг эзэмшсэн, газрын кадастр, зураглал бүртгэлийн ажлыг гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг хөтөлбөр юм.

Цааш унших