Маркетинг худалдааны тэнхим

Маркетинг

Маркетинг

Маркетингийн салбартаа даяарших мэдлэг чадвартай судлаач, манлайлагчийг бэлтгэнэ.

Цааш унших

Худалдаа

Худалдаа

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан, зах зээлийн эрэлт шаардлагад нийцсэн, гадаад,дотоод худалдаа, гаалийн үйл ажиллагааны удирдлагын өндөр мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших