Хими, биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Материал судлал

Материал судлал

Хими, физик, математикийн шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, материалуудыг гаргах арга барил, материалуудын түүхий эдийн шинжилгээ хийх, тэдгээрийн сонголт хийх, материалын шинж чанарыг дээшлүүлэх боломжийг тогтоох чадвар бүхий химийн материал судлалын инженер мэргэжилтэн бэлтгэхэд энэхүү сургалтын хөтөлбөр чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Био-инженерчлэл

Био-инженерчлэл

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ гэдэг нь ямар нэгэн  үр дүнг гарган авахын тулд аливаа зүйлийг зохион байгуулах тасралтгүй бүтээлч арга ажиллагаа юм.

Цааш унших

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл

Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл хөтөлбөрийн гол зорилго нь хими, физик, биологийн шинжлэх ухаануудын цогц ухаан болох нанотехнологийн суурь судалгаа болон ахисан түвшний судалгаануудыг судлан хэрэглээний, үйлдвэрлэлийн салбарт мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Химийн инженерчлэл

Химийн инженерчлэл

Математик болон бусад шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй, үйлдвэрийн процессын онолын үндэс тооцооллыг эзэмшсэнээр процессыг удирдах, үнэлэх чадвар эзэмшсэн, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн дизайн хийх, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, эрсдэлийн менежмент хийх чадвар бүхий химийн инженер мэргэжилтэн бэлтгэхэд энэхүү сургалтын хөтөлбөр чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Хэрэглээний хими

Хэрэглээний хими

Үйлдвэр аж ахуй, технологийн салбарт онолын болон практикийн мэдлэг сайтай, чадварлаг, улс орны хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулах мэргэжилтэн бэлдэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Цөмийн инженерчлэл

Цөмийн инженерчлэл

Цөмийн инженерчлэлийн сургалт нь хэрэглээний цөмийн физик, нейтроны болон реакторын физик, цөмийн реакторын онол, цөмийн түлшний цикл, радиохими, уран баяжуулах технологи, эрчим хүчний реакторын технологи, цацрагийн экологи, эмнэлэгийн цөмийн технологи зэрэг цөмийн инженер зүйн мэдлэг эзэмшиж түүнийгээ шинжлэх ухаан боловсрол, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, геологи хайгуул, байгаль орчны хяналт, анагаах ухаан, эрүүл ахуй зэрэг төрөл бүрийн салбарт ашиглах мэдлэг чадвартай боловсон хүчин бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших