Хэрэглээний математикийн тэнхим

Ус судлал

Ус судлал

МУИС-д 1993 онд ус судлалын анги нээгдэж өнөөг хүрхэд 170 орчим гадаргын ус судлалын инженер мөн тус шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй олон арван боловсон хүчинг бэлтгэн гаргаад байна.

Цааш унших

Хэрэглээний математик

Хэрэглээний математик

1994 оноос одоог хүртэл МУИС-д хэрэглээний математикч мэргэжилтэн бэлтгэсээр ирлээ.

Цааш унших

Цаг уур

Цаг уур

1962 оноос одоог хүртэл 50 гаруй жил МУИС нь цаг уурч мэргэжилтэн бэлтгэсээр ирсэн.

Цааш унших

Уур амьсгал судлал

Уур амьсгал судлал

Уур амьсгал хөтөлбөр нь дэлхийн уур амьсгалын систем, түүний дотор болж буй биологи, биохими, физик, хөрс судалалын хууль, онолыг өргөнөөр хэрэглэн амьдрах орчинг судалж, хянаж байдаг шинжлэх ухаан, үйлдвэр-үйлчилгээг хосолсон үйл ажиллагааг судалж эзэмшүүлнэ .

Цааш унших

Статистик

Статистик

Статистикч нь дээд боловсролтой мэргэжилтний эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, магадлалын онол, математик статистик, стохастик процессийн талаарх суурь мэдлэг, статистикийн орчин үеийн арга алгоритм, програм хангамжийг хэрэглэн байгаль, нийгэм, эдийн засаг, техникийн асуудлуудыг судлах, шинжлэх,  дүгнэлт гаргах чадвартай мэргэжилтэн болно.

Цааш унших