Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

Компьютерийн сүлжээ

Компьютерийн сүлжээ

Компьютерийн сүлжээ хөтөлбөр нь компьютерийн сүлжээний техник, тоног төхөөрөмж болон сүлжээний сервер, програм хангамжийг эзэмшсэн, компьютерийн сүлжээг найруулан зохион байгуулах, сүлжээний удирдлага, хамгаалалтыг өндөр түвшинд эзэмших чадварлаг инженер бэлтгэхэд оршино .

Цааш унших

Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүчний инженерчлэлийн сургалт нь хэрэглээний физик, энерги эрчим хүчний технологи, автомат удирдлагын систем, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн хэмжилт үнэлгээ, нарны фотоцахилгаан үүсгүүрийн технологи, нарны дулаан технологи, салхины эрчим хүчнийн технологи, усан цахилгаан станц, газрын гүний дулааны технологи, био-эрчим хүчний технологийн инженер зүйн мэдлэг эзэмшиж түүнийгээ шинжлэх ухаан боловсрол, үйлдвэрлэл, эрчим хүч, үйлчилгээний салбарт ашиглах мэдлэг, чадвар, дадалтай боловсон хүчин бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Сүлжээний технологи

Сүлжээний технологи

Сүлжээний технологи нь холбоо, мэдээллийн технологийн нэгэн томоохон салбар болон эрчимтэй хөгжиж, орчин үеийн мультимедиа мэдээллийг теле, радио болон сансрын холбоо ашиглан дамжуулах, үүрэн холбооны технологи, интернет сүлжээний суурьт технологи зэргийг хослуулан суралцсан чадварлаг инженерүүдийг бэлтгэх зорилготой.

Цааш унших

Электроник

Электроник

Электроникийн бакалаврын боловсролын агуулга нь шинжлэх ухааны зарчмуудыг судалсан, нарийн комплекс системийг зохион бүтээх, дүн шинжилгээ хийх онол ба дадлагын тулгуур мэдлэгтэй, харилцааны соёлтой мэргэжилтэн гаргахад чиглэгдэнэ.

Цааш унших