Газарзүйн тэнхим

Газар зүй

Газар зүй

• ШУ-ны нэгээхэн салбар нэгж болдогийн хувьд боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил юм.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Газарзүй)

Боловсрол, шинжлэх ухаан, ХАА, бизнес, нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай байдаг мэргэжил болохын хувьд газарзүй нь байгаль нийгмийн юмс үзэгдлийн мөн чанар, зүй тогтол, хувирал өөрчлөлтийг судалж байршлын онцлогт орон зай цаг хугацааны хувьд дүгнэлт хийдэг юм.

Цааш унших

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль орчныг зайнаас тандан судлал

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн болон техникийн шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд өргөн ашиглагддаг хамгийн сүүлийн үеийн эрчимтэй хөгжиж байгаа салбарын нэг нь зайнаас тандан судлал, газарзүйн мэдээллийн систем, оронзайн мэдээллийн салбар билээ.

Цааш унших

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт /төлөвлөлт, кадастр/

Газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээ, газрын кадастрын мэргэжилтэн нь газрыг үр ашигтай эзэмших, ашиглах, хамгаалах нөхөн сэргээх, сайжруулах, дэвшилтэт арга ухаанаас суралцан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах ажлыг улс, орон нутгийн хэтийн төлөв чиглэл, газар ашиглалтын зориулалттай уялдуулан зохион байгуулах, газрын эрх зүйн харилцааг хэрэгжүүлэх, түүнд дүн шинжилгээ хийх, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах онол аргазүйг эзэмшсэн, газрын кадастр, зураглал бүртгэлийн ажлыг гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэдэг хөтөлбөр юм.

Цааш унших

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутгийн төлөвлөлт

Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт нь Монгол улсад шинээр үүсэн хөгжиж орчин үеийн нийгэм, эдийн засаг, хотжилт нутагшил, суурьшилтын тогтолцоонд нийцсэн хот ба бүс нутгийн бодлогыг улам ихээр шаардаж байна.

Цааш унших

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал нь орон зай, цаг хугацааны хувьд байгаль, нийгэм, соёл, эдийн засгийн юмс үзэгдэлтэй хэрхэн уялдаж буй шинжлэх ухаанч мэдлэгийг эзэмших, практикт нэвтрүүлэх чадвар бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших