Геологи, геофизикийн тэнхим

Геофизик

Геофизик

Геологи, геофизикийн тэнхимд “Геофизик” мэргэжлээр мэргэжилтэн бэлтгэх бөгөөд Геофизик, Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик, Инженер геофизик, Астрономи зэрэг чиглэлүүдээр сонгон суралцах боломжтой.

Цааш унших

Геологи

Геологи

Монгол улсад шинжлэх ухааны өв тэгш суурь, онолын бат мэдлэг, мэргэшлийн дадлага сургууль, орчин үеийн судалгааны арга барил эзэмшиж Геологийн бакалаврын бүрэн хөтөлбөрийг судалж төгссөн, дотоод гадаадын шинжлэх ухааны мэргэжлийн байгууллага, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад ажиллах өргөн боломжтой үндэсний мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргана.

Цааш унших