Математикийн тэнхим

Багш, математикийн боловсрол

Багш, математикийн боловсрол

Мэдээлэл, түүний технологийг оновчтой ашиглан суралцагчдад мэдэх, бүтээх, бие даах, нийгэмшин амьдрах арга ухааныг математик боловсролын цогц чадамжтай хослуулж багшлах, судлах чадамжтай багш, судлаачдыг нийгэмд бэлтгэж өгөх замаар иргэдийн чанартай боловсрол эзэмшиж сайхан амьдрах хэрэгцээг, мөн бодит чадвартай, бүтээлч, хөгжих чадвартай ёс суртахууны эрхэм дээд төлөвшил бүхий иргэдтэй байх нийгмийн захиалгыг хангах .

Цааш унших

Математик

Математик

Хол явахад газар зүйн мэдлэг, хүнтэй танилцахад уран зохиолын мэдрэмж хэрэг болдог бол дэлхий ертөнцийг ойлгоход, түүнийг танин мэдэхэд математик боловсрол ач тустай байдаг.

Цааш унших