Физикийн тэнхим

Физик

Физик

Физикийн тэнхим нь Физик мэргэжлээр үндсэн мэргэжилтнээ бэлтгэх бөгөөд Онолын физик, Хатуу биеийн физик, Спектр судлал, Цөмийн физик, Материалын физик, Физик электроник, Биофизик зэрэг чиглэлүүдээр мэргэшил олгоно.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Физик)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь физикийн шинжлэх ухаанд суурилсан ЕБС-ийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухааны /физик/-ийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсролын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагыг баталгаажуулж, хэрэгжүүлж, хөгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших