Химийн тэнхим

Хими

Хими

Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын жишгээр химич мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын агуулга, арга зүй, үнэлгээ, сургалтын орчинд тавих үндсэн шаардлагуудыг боловсруулан баталгаажуулсан энэхүү хөтөлбөр нь улс орныхоо хөгжилд далайцтай хувь нэмэр оруулах химийн шинжлэх ухааны бакалаврын зэрэгтэй химич мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Багш, байгалийн ухааны боловсрол (Хими)

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь химийн шинжлэх ухаанд суурилсан ерөнхий боловсролын сургуулийн бүрэн дунд боловсролын байгалийн ухаан, химийн багш мэргэжилтэнг дэлхийн шилдэг сургуулиудын жишгээр бэлтгэх бакалаврын боловсрол олгох сургалтын агуулга арга зүй үнэлгээ сургалтын орчинг баталгаажуулж хэрэгжүүлэхэд оршино.

Цааш унших