Улс төр судлалын тэнхим

Улс төр судлал

Улс төр судлал

“Улс төр судлал” мэргэжил эзэмшүүлэх хөтөлбөр нь төгсөгчдийг мэргэжлийн дагуу магистрантурт суралцах, суурь болон тухайлсан бэлтгэл бүхий мэргэжлийн үйл ажиллагааны бэлтгэлтэй байж, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажилтан хийгээд төр болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээлэл, нам, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагад референт, зөвлөх, менежер зэргээр ажиллах, нийгмийн амьдралд улс төрийн ухааны мэдлэгийг хэрэглэх, тайлбарлах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших