Их Британи, Америк судлалын тэнхим

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Англи хэл, багш хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

  Англи хэл, орчуулга хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших