Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэргийн боловсролын агуулга нь төгсөгчдөд төрийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд, санхүү, татвар, хяналт, даатгалын төв орон нутгийн албад, сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллагад санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, сургалт, судалгааны чиглэлээр ажиллахад шаардлагатай мэдлэг,ур чадвар, чадамж эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших