Түүхийн тэнхим

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Хүн төрөлхтний түүх, соёл, нийгэм, иргэншлийг танин мэдэж, даяарчлагдаж байгаа эрин үед хөл нийлүүлэн амьдрах чадвартай иргэн бэлтгэх нь дэлхийн улс орон бүрийн боловсролын тогтолцооны нэгэн чухал үндэс суурь болжээ.

Цааш унших

Түүх

Түүх

Түүх бол хүний өнгөрсөн, эдүгээ, ирээдүйн хэлхээ холбоо юм.

Цааш унших