Олон улсын харилцааны тэнхим

Олон улсын харилцаа

Олон улсын харилцаа

Монгол улсад гадаад бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, олон улсын харилцааны үйл явцад дүн шинжилгээ, үнэлэлт, дүгнэлт өгч чадахуйц мэдлэг чадвартай, олон улсын улс төр, эдийн засаг, эрх зүйн харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй гадаад албаны мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших