Бизнесийн сургууль

Даатгал

Даатгал

Суралцагсдад санхүүгийн болон даатгалын талаарх үндсэн мэдлэг олгож, даатгалын компаниуд болон нийгмийн даатгалын байгууллагууд, санхүүгийн байгууллагуудад даатгалын болон санхүүгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах, гүйцэтгэх, хяналт тавих чиглэлээр ажиллах мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэг бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино .

Цааш унших

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэргийн боловсролын агуулга нь төгсөгчдөд төрийн захиргааны болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд, санхүү, татвар, хяналт, даатгалын төв орон нутгийн албад, сургалт эрдэм шинжилгээний байгууллагад санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, сургалт, судалгааны чиглэлээр ажиллахад шаардлагатай мэдлэг,ур чадвар, чадамж эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Цааш унших

Маркетинг

Маркетинг

Маркетингийн салбартаа даяарших мэдлэг чадвартай судлаач, манлайлагчийг бэлтгэнэ.

Цааш унших

Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлал, зочид буудал, рестораны бизнесийн манлайлагчийг бэлтгэх, салбарын суурь судалгаа болон практик менежментийн тэргүүлэгч төрүүлэх .

Цааш унших

Банк

Банк

Банк хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Менежмент

Менежмент

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Менежментийн хөтөлбөр нь 1959 оноос Эдийн засгийн дээд сургуульд "Төлөвлөлт статистикийн тэнхим" нэртэйгээр байгуулагдсан цагаасаа эхлэн өнөөг хүртэл тогтвортой менежментийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэсээр ирсэн.

Цааш унших

Санхүү

Санхүү

Санхүү хөтөлбөр нь төрийн болон бизнесийн хүрээний аль ч аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, удирдах хяналт тавих чиглэлээр мэргэжлийн мэдлэг ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Худалдаа

Худалдаа

Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан, зах зээлийн эрэлт шаардлагад нийцсэн, гадаад,дотоод худалдаа, гаалийн үйл ажиллагааны удирдлагын өндөр мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших