Шинжлэх ухааны сургууль - Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

Багш, монгол хэл-уран зохиолын багш

Багш, монгол хэл-уран зохиолын багш

“Багш, монгол хэл, уран зохиол” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцооны тухай хэлшинжлэлийн үндсэн мэдлэг, монгол ардын аман зохиол, монгол болон өрнө, дорнын уранзохиолын тулгуур эх сурвалжуудыг задлан шинжилж, утга санааг нь тайлбарладаг, монголоор зөв сайхан найруулан бичих чадварыг эзэмшихийн зэрэгцээ, төрөлх хэл, уранзохиолын хичээлийг ерөнхий боловсролын сургуульд заах арга, дадлыг эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/

Гадаад хэл, орон судлал /Хятад/

"Олон улс, орон судлал (Хятад)" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Шашин судлал

Шашин судлал

Анх 1994 онд МУИС-ийн Философийн тэнхмийн дэргэд, дараа нь 1999 онд Шашин судлалын тэнхим байгуулагдсан цагаас хойш “Шашин судлал”-ын мэргэжилтэн бэлтгэх үйл ажиллагааг өмнөх үеийн ахмад эрдэмтдийн болон өнөөгийн Монголын хэмжээнд энэ чиглэлийн сургалт, судалгааг тэргүүлж байгаа багш судлаачдын бүтээл туурвил, туршлага мэдлэгт тулгуурлан хэрэгжүүлж, жил ирэх тутам сургалтын төлөвлөгөө, судалгааны агуулгаа чанаржуулан сайжруулж ирлээ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

Гадаад хэл, орон судлал /Польш/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байна.

Цааш унших

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Багш, гадаад хэлний боловсрол /Англи/

Англи хэл, багш хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

Гадаад хэл, орон судлал /Франц/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын франц хэл, франц судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Япон/

Гадаад хэл, орон судлал /Япон/

"Олон улс, орон судлал /Япон/" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Герман/

Хэл шинжлэл /Герман/

Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн Европын олон хэлний хөтөлбөрийн (Common European Framework for Languages: Teaching, Learning, Assessment) /http://www.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Гадаад хэл, орон судлал /Испани/

Испани хэл, орон судлалын хөтөлбөр нь МУИС-ийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж, олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилгын хүрээнд Монгол улсын Испани хэл, испани судлалын салбарын уламжлалд суурилсан, улсын хэмжээний испани судлалын сургалт, судалгааны төв байж, орчин үеийн чиг хандлага, шаардлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, хөрвөх ур чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн, цаашид мэдлэг чадвараа тасралтгүй хөгжүүлэх чадвартай  мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Япон/

Гадаад хэлний орчуулга /Япон/

"Япон хэл, орчуулга" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Араб/

Гадаад хэлний орчуулга /Араб/

Гадаад хэлний орчуулагч (Араб) хөтөлбөр нь орчин цагийн Араб хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, нэн ялангуяа Араб хэлний орчуулагч мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/

Энэхүү хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Солонгос болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Түүх

Түүх

Түүх бол хүний өнгөрсөн, эдүгээ, ирээдүйн хэлхээ холбоо юм.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Орос/

Хэл шинжлэл /Орос/

3. Хөтөлбөрийн тодорхойлолт (Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан байдал): “Гадаад хэл шинжлэл, орос хэл шинжлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн зорилгыг бид дараах байдлаар тодорхойлж байна.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/

"Хятад хэлний орчуулга" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Монгол/

Хэл шинжлэл /Монгол/

“Монгол хэл шинжлэл” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцоог түвшин бүрт нь түүхэн хөгжил хувьсалд нь төрөл ба төрөл бус хэлний харилцаа холбоонд нь авч үзсэн үндсэн мэдлэгийг эзэмшихийн зэрэгцээ монгол хэл, бичгийн тодорхой үзэгдэл баримтыг судлан шинжлэх, түүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргах зэргээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга, аргазүйг зохих ёсоор эзэмшин хэрэглэж чаддаг судлаач мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Багш, нийгмийн ухааны боловсрол (Түүх)

Хүн төрөлхтний түүх, соёл, нийгэм, иргэншлийг танин мэдэж, даяарчлагдаж байгаа эрин үед хөл нийлүүлэн амьдрах чадвартай иргэн бэлтгэх нь дэлхийн улс орон бүрийн боловсролын тогтолцооны нэгэн чухал үндэс суурь болжээ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

Гадаад хэл, орон судлал /Итали/

МУИС-ийн эрхэм зорилгод нийцсэн Монгол улсын Итали хэл, итали судлалын салбарт тогтсон уламжлалд суурилсан орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, улсын хэмжээний судлалын бодлого, хэтийн төлөвийг тодорхойлсон сургалт, судалгааны төв байж, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

Гадаад хэл, орон судлал /Чех/

МУИС-ийн гадаад хэлний хөтөлбөрүүд тус сургуулийн “Монгол улсын гадаад хэл, гадаад судлалын салбарт шинэ мэдлэг бүтээж, түгээн дэлгэрүүлдэг, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий тэргүүлэх сургууль байж олон улсын ижил төстэй мэргэжлийн сургуулийн жишигт хүрэх” гэсэн эрхэм зорилго, зорилттой уялдсан, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн билээ.

Цааш унших

Философи

Философи

МУИС-ийн “Философи” хөтөлбөрийн эрхэм зорилго нь философийн чиглэлийн эрдэм шинжилгээ, сургалтын нэгдлийг хангаж, мэдлэгт суурилсан нийгэмд өрсөлдөх чадвартай “философич” мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Араб/

Гадаад хэл, орон судлал /Араб/

 Олон улс, орон судлал (Араб) хөтөлбөр нь орчин цагийн Араб хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа Араб судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Хятад/

Хэл шинжлэл /Хятад/

"Хятад хэл шинжлэл" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурьлан Хятад болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

Гадаад хэлний орчуулга /Англи/

  Англи хэл, орчуулга хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Англи болон гадаад улс орны нийгэм улс, төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Гадаад хэл, орон судлал /Америк/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Турк/

Гадаад хэл, орон судлал /Турк/

Олон улс, орон судлал (Турк) хөтөлбөр нь орчин цагийн түрк хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа Түрэг судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Гадаад хэл, орон судлал /Их Британи/

Орон судлал-ын мэргэжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан  өөрчилж, шинжлэх ухааны суурь хичээл, сонгон судлах хичээл, мэргэжлийн суурь хичээл, мэргэшүүлэх болон сонгон судлах хичээлийн зохистой харьцааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тогтоох, хичээл хоорондын агуулгын уялдаа холбоог хангах, интеграцчилах, залгамж холбоо, модлог бүтэц боловсруулснаар  хөтөлбөр шинэ агуулгаар баяжигдан, суралцагчийн эзэмших мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлж, хөрвөх чадварыг хангасан.

Цааш унших

Хэл шинжлэл /Япон/

Хэл шинжлэл /Япон/

"Япон хэлшинжлэл" хөтөлбөр нь орчин үеийн судалгааны аргазүй болон шинжлэх ухааны салбар хоорондын судалгааны аргазүйд суурилан Япон болон гадаад улс орны нийгэм улс төр, угсаатан зүй, хэл шинжлэл болон бусад онцлогийн талаар судалгаа хийж практик үр дүн, мэргэжлийн мэдлэг, чадварыг өөрийн үйл ажиллагаандаа ашиглах, нийгмийн шаардлагын дагуу хөрвөх чадвартай, нийгмийн үйл явцад ухамсартай оролцогч, сонголтот, амьдралын идэвхтэй байр суурьтай, оролцоот иргэн болж, цаашид өөрийгөө хөгжүүлэх онол аргазүйн мэдлэг, чадвар, соёлыг төлөвшүүлсэн  мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Цааш унших

Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/

Хэл, уран зохиол /Монгол хэл/

“Монгол хэл, уран зохиол /судлаач/” нь монгол хэлний бүтэц тогтолцоо болон уран зохиолын онол, түүхийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшихийн зэрэгцээ хэл болон уран зохиолын ямар нэг тодорхой үзэгдэл баримтыг судлан шинжлэх, түүнд үнэлэлт дүгнэлт гаргах зэргээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх арга, аргазүйг зохих ёсоор эзэмшин хэрэглэж чаддаг судлаач- мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

Цааш унших

Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/

Гадаад хэл, орон судлал /Солонгос/

Олон улс, бүс нутгийн шинжтэй үйл явдал, асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй задлан шинжлэх, нийгэм соёл, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны аргуудыг мэргэжлийн болон нийгмийн янз бүрийн хэлбэрийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг байх.

Цааш унших

Утга зохиол судлал

Утга зохиол судлал

Хүн төрөлхтөн бүх талаар хурдацтай даяаршиж буй энэ цаг үед нийцэж зохицсон хөтөлбөрөөр орчин үеийн дэлхийн болон үндэсний уран зохиолын хөгжил, онол, түүх шүүмжлэлийн асуудлуудыг цогцоор судлах, уран зохиолын үнэт зүйлсээр дамжуулан нийгэм, иргэний боловсролд нөлөөлөх, үнэт зүйлсийн судалгааны онол арга зүйг дэлхийн жишигт нийцүүлж арга зүй, ур чадвар эзэмшсэн шинэ үеийн мэргэжилтэн бэлтгэх, үндэсний хэлбичиг, соёл, уран зохиолын харилцан хамаарал, орчин цагийн мэдлэгийн эрэлт хэрэгцээ, даяаршлын нөхцөлд нийцсэн, үндэсний өвөрмөц онцлогоо хадгалан тээгч эл мэргэжлийн хөтөлбөрийг МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдуулж хийв.

Цааш унших

Гадаад хэлний орчуулга /Турк/

Гадаад хэлний орчуулга /Турк/

Гадаад хэлний орчуулга (Турк) хөтөлбөр нь орчин цагийн түрк хэлний зохих (ярих, бичих, орчуулах болон хэлзүйн) төвшний чадвартай, олон улс судлал, нэн ялангуяа гадаад хэлний орчуулагч, Түрэг судлалын мэргэжилтэн, боловсон хүчинд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь шинжлэх ухааны академи, судалгааны төв, их дээд сургуульд ажиллах эрхтэй.

Цааш унших